#

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ* اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً مجله علمی ـ تخصصی مطالعات مهدوی  

صفحه اصلی » مجله شماره 25 » پايان نامه
sepidemag| 4356| 1395/08/22

ع‍دال‍ت‌، ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (‌علیه السلام)

پدیدآور: طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵              

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۴-۳۱۱۰۷

‏شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

‏مشخصات ظاهری: ج‌، ۱۳۲ ورق‌

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: غ‍ای‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،

‏توصیفگر: ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (علیه السلام)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌ ۴۰

 ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ی‍ره‌ ام‍ام‍ان‌

‏چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (علیه السلام) و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍اوره‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ (علیه السلام‌) و س‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ح‍ض‍رت‌ در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (علیه السلام‌) در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ک‍وت‍اه‌ خ‍ود در ق‍ل‍م‍رو وس‍ی‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ از ی‍ک‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر را ارائ‍ه‌ ف‍رم‍وده‌ و ب‍اس‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ام‍ک‍ان‌ ب‍رق‍راری‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ دادگ‍ر را ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ رس‍ان‍د. اگ‍ر چ‍ه‌ ع‍دم‌ ت‍ح‍م‍ل‌ و پ‍ذی‍رش‌ م‍ردم‌، م‍ان‍ع‌ از ب‍رق‍راری‌ ک‍ام‍ل‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ام‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود (ع‍جل الله تعالی فرجه) ب‍وق‍وع‌ خ‍واه‍د پ‍ی‍وس‍ت‌.

امام زمان امام مهدی آینده بشریت حکومت امام مهدی فرجام تاریخ ولی عصر

نظرات کاربران


Parameter:327!model&61 -LayoutId:61 LayoutNameالگوی متنی کل

آمار بازدید

بازدید امروز:563

بازدید ماه جاری: 22711

بازید کل:

نظرسنجی

نظر شما در مورد سايت؟