کاوشی در روایات مهدوی احمد بن‏ محمد بن‏ سعید، معروف به ابن عقده

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

چکیده

بحث مهدویت و اعتقاد به منجی آخرالزمان، بخش قابل توجهی از روایات و احادیث معصومان: را به خود اختصاص داده است و برخی از عالمان، به ویژه عالمان دوره غیبت صغرا، در ترویج و نشر این‌گونه روایات نقش پررنگ‌تری نسبت به دیگر راویان داشته‌اند؛ که از آن جمله می‌توان به احمد بن محمد بن سعید معروف به ابن عقده اشاره کرد.
این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، در صدد واکاوی روایات مهدوی ابن عقده است.
 این جستار با گونه‌شناسی روایات مهدوی ابن عقده، وسعت و تنوع موضوعی این گونه روایات را به تصویر می‌کشد. همچنین این نوشتار با بررسی روایات مهدوی ابن عقده، همسو بودن روایات او را با وجود گرایش زیدی با روایات راویان امامی و همچنین ناسازگاری برخی از روایات وی را با اعتقادات زیدیه نشان می‌دهد و از مقابله ابن عقده با فرقه‌های انحرافی همچون اسماعیلیه، واقفیه و حتی ادعای مهدویت برخی از رهبران زیدیه حکایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An inquiry on the Mahdavi Hadiths transmitted by Aḥmad b. Muhammad b. Saʿīd known as Ibn-e ʿUqdah

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Ṣamṣāmi
. Level 4 scholar of Mahdavit Qom specialized center
چکیده [English]

A large part of the narrations and Hadiths of the Prophet and Imams has been dedicated to the issue of Mahdism and coming a divine savior at the End of Time; and some scholars, especially the scholars of the minor occultation, have played a more key role in promoting and publishing such narrations than other narrators. Among them, we can mention Aḥmad b. Muhammad b. Saʿīd known as Ibn-e ʿUqdah.
This article aims to analyze Ibn-e ʿUqdah’s Mahdavi narrations with a descriptive-analytical method.
 With the typology of the narrations transmitted by him, this essay depicts the breadth and diversity of the Hadiths. Also his narrations, despite the fact that he believed in Zaydiyyah, shows the consistency of his narrations with the narrations of the Twelver Shia narrators, and also the incompatibility of some of his narrations with the beliefs of the Zaydism. And it tells about his confrontation with deviant sects such as Ismāiliyyah, Wāqifiyyah, and even the claim of being the promised Mahdi by some Zaydi leaders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aḥmad b. Muhammad b. Saʿīd (Ibn-e ʿUqdah)
  • Mahdavi Hadiths
  • the Twelfth Imam
  • Zaydiyyah
  • Imamiyyah (the Twelver Shia)