راهنمای نویسندگان

نحوه تنظیم مقاله

نظم و ترتیب منطقی مباحث رعایت شود.

  1. چکیده: چکیده مقاله حداکثر 150 کلمه که شامل مسئله مقاله و تبیین آن باشد
  2. واژگان کلیدی: شامل حداکثر 7 واژه کلیدی پر تکرار، مرتبط با محتوا، که ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.
  3. مقدمه: مقدّمه مقاله معمولا به تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله می‌پردازد.
  4. بدنه اصلی: بدنه اصلی، محتوای تخصصی بوده و می‌بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

4-1. تبیین مباحث پیرامون مهدویت؛

4-2. افزایش سطح دانش و آگاهی و گسترش مباحث مهدویت؛

4-3. نقد و نظر پیرامون مباحث مهدویت؛

4-4. آشنا سازی مخاطبان با مفاهیم حوزه مهدویت.

  1. جمع بندی یا نتیجه گیری:

- جمع بندی بیانگر کلیات مباحث مطرح شده در متن مقاله می‌باشد. به گونه‌ای که مسئله و ادله و جواب‌ها به صورت کلی و خلاصه ذکر می‌شود.

- نتیجه مقاله بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است و به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌شود و پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله داده می‌شود، لذا می‌بایست از ذکر بیان مسئله، جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

  1. ارجاعات: ارجاع به صورت پاورقی و به صورت ذیل آورده شود.

6-1. قرآن: بقره: 50.

6-2. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد و شماره صفحه. به عنوان نمونه: صدوق،کمال الدین، ج1، ص22. ذکر شود.

6-3. مجله: نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، شماره صفحه.

6-4. صفحه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، آدرس کامل صفحه.

  1. ارجاع پایانی(فهرست منابع): شناسنامه کامل منابع و مأخذ تحقیق در انتهای مقاله بر اساس شیوه‌های ذیل آورده شود:

7-1. کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب(پر رنگ)، مترجم/ محقق/ مصحح، ناشر، تعداد جلد، نوبت چاپ، مکان چاپ، سال چاپ.

7-2. مجله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله(پر رنگ)، نام نشریه، شماره نشریه، تاریخ نشر.

7-3. صفحه اینترنتی: نام خانوادگی و نام، عنوان مطلب، نام سایت، آدرس صفحه به صورت کامل.

7-4. نرم افزار: نام نرم افزار، شماره نسخه، مرکز تولید و پشتیبانی.