فرایند پذیرش مقالات

مقاله‌های دریافتی پس از گذراندن مراحل ارزیابی منتشر و در اختیار علاقمندان مباحث مهدویت و موعود گرایی قرار می‌گیرد.

الف) شرایط عمومی

 1. مقاله با مباحث مهدویت ارتباط مستقیم داشته باشد.
 2. حجم کل کلمات مقاله بین 3600 تا 7000 هزار هر صفحه 300 کلمه باشد.
 3. فونت متن مقاله B Nazanin با شماره 14 و پاورقی 10 باشد.
 4. فونت آیات پررنگ باشد.
 5. ترجمه آیات و روایات ذکر شود.
 6. ترجمه کلمات عربی و انگلیسی و مفاهیم مهم در پاورقی ذکر شود.
 7. مشخصات کامل نویسنده شامل: نام، نام خانوادگی، مرتبه و جایگاه علمی/ تحصیلات، نشانی کامل پستی و نیز پست الکترونیکی به همراه شماره تماس، همراه مقاله ارسال شود.

ب) نحوه تنظیم مقاله

نظم و ترتیب منطقی مباحث رعایت شود.

 1. چکیده: چکیده مقاله حداکثر 150 کلمه که شامل مسئله مقاله و تبیین آن باشد
 2. واژگان کلیدی: شامل حداکثر 7 واژه کلیدی پر تکرار، مرتبط با محتوا، که ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.
 3. مقدمه: مقدّمه مقاله معمولا به تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله می‌پردازد.
 4. بدنه اصلی: بدنه اصلی، محتوای تخصصی بوده و می‌بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

4-1. تبیین مباحث پیرامون مهدویت؛

4-2. افزایش سطح دانش و آگاهی و گسترش مباحث مهدویت؛

4-3. نقد و نظر پیرامون مباحث مهدویت؛

4-4. آشنا سازی مخاطبان با مفاهیم حوزه مهدویت.

 1. جمع بندی یا نتیجه گیری:

- جمع بندی بیانگر کلیات مباحث مطرح شده در متن مقاله می‌باشد. به گونه‌ای که مسئله و ادله و جواب‌ها به صورت کلی و خلاصه ذکر می‌شود.

- نتیجه مقاله بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است و به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌شود و پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله داده می‌شود، لذا می‌بایست از ذکر بیان مسئله، جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

 1. ارجاعات: ارجاع به صورت پاورقی و به صورت ذیل آورده شود.

6-1. قرآن: بقره: 50.

6-2. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد و شماره صفحه. به عنوان نمونه: صدوق،کمال الدین، ج1، ص22. ذکر شود.

6-3. مجله: نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، شماره صفحه.

6-4. صفحه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، آدرس کامل صفحه.

 1. ارجاع پایانی(فهرست منابع): شناسنامه کامل منابع و مأخذ تحقیق در انتهای مقاله بر اساس شیوه‌های ذیل آورده شود:

7-1. کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب(پر رنگ)، مترجم/ محقق/ مصحح، ناشر، تعداد جلد، نوبت چاپ، مکان چاپ، سال چاپ.

7-2. مجله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله(پر رنگ)، نام نشریه، شماره نشریه، تاریخ نشر.

7-3. صفحه اینترنتی: نام خانوادگی و نام، عنوان مطلب، نام سایت، آدرس صفحه به صورت کامل.

7-4. نرم افزار: نام نرم افزار، شماره نسخه، مرکز تولید و پشتیبانی.

ج) تذکرات

 1. فصلنامه با تلخیص و تقطیع مطالب(با حفظ مفهوم) آزاد است.
 2. مقاله همزمان به جای دیگر ارسال نشده و به چاپ نرسیده باشد.
 3. نتیجه ارزیابی مقالات حداکثر تا 3 ماه به نویسنده اعلام خواهد شد.

مطالب مندرج در فصلنامه صرفا دیدگاه نویسنده بوده و بازتاب دیدگاه فصلنامه نیست.