مهدویت در تفسیر عیاشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

«تفسیر عیاشی»، نوشته‌ محمد بن مسعود عیّاشى سمرقندى، (از محدثان مشهور شیعه) یکی از آثاری است که روایات مهدوی را در خود جای داده است.
در این مقاله، نگارنده ابتدا به بررسی شخصیت این مفسر، پرداخته و سپس به دنبال پاسخ به این پرسش است که در کتاب تفسیر عیاشی موضوعات مهدوی بر اساس آیات قران دارای چه جایگاهی بوده و توجه مولف بر چه موضوعاتی تمرکز داشته است. نوشتار پیش رو، با روش توصیفی می­کوشد تنها تصویری روشن از روایات مهدوی محمد بن مسعود ارائه کند. یافته‌ها نشان می­دهند در این تفسیر ذیل چهل آیه، روایات متعددی در حوزه مهدویت نقل شده‌اند. در این روایات موضوعاتی چون مقام و نسب امام مهدی، یاران، ظهور، غلبه اسلام و رجعت دیده می­شوند که مورد نیاز فضای جامعه و به مطالبات فکری مسلمانان توجه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mahdism in the book al-Tafsir known as Tafsir alʿAyyāshi

نویسنده [English]

  • Morteza ˈAbdī Chāri
Assistant Professor of Mahdavit Research Institute and Future Research Institute of Islamic Science and Culture
چکیده [English]

"Tafsir alʿAyyāshi", written by Muhammad bin Masʿūd Ayyāshi Samarqandi, one of the famous Muhaddithīn (the narrators of Hadiths) is one of the works that contains some Mahdavi narraitions.
In this article, the author first examines the personality of this commentator and then seeks to answer the question of what position he had in the book of interpretation of Mahdavi topics based on the verses of the Holy Qur'an and what topics the author focused on. The following article tries to present only a clear picture of Mahdavi Muhammad bin Masʿūd’s narrations with a descriptive method. The findings show that in this commentary book, under the forty verses, several Hadiths have been narrated in the field of Mahdism. In these narrations, topics such as the position and lineage of Imam Mahdi, his companions, the Appearance, the dominance of Islam, and the partial resurrection (Rajˈat) can be seen, which have paid attention to the needs of the society and the intellectual demands of Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • narrative interpretations
  • Tafsir alʿAyyāshi
  • Mahdavi Hadiths