ترفندشناسی جریان‌‌های انحرافی در مقابله با فرهنگ مهدوی

نویسنده

مدیر گروه پژوهشی نقد فرق انحرافی مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

بهره‌مندی از لذت‌های دنیایی و سوءاستفاده‌ از ناآگاهی‌ها، همواره ارزش‌ها و باور‌های یک جامعه را تهدید کرده و به سوی انحراف کشانده، زمینه‌ساز افکار مضر انحرافی می‌شود. اقدامات صحیح و مناسب، جامعه را از گرفتاری در دام فرقه‌های انحرافی و جریانات مخل در درون جامعه دینی نجات می‌دهد؛ از این رو، برای مقابله با ترفندهای انحرافی ضروری است فرهنگ مهدوی را بشناسیم و ضمن ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، راهکارهایی بیندیشیم تا اصالت مهدویت محفوظ بماند.
مقاله پیش‌رو به مهم‌ترین این ترفندها پرداخته و از حیث زمانی، تمام ادوار مطرح در مسئله مهدویت را دربرداشته و از لحاظ مکانی، ممالک اسلامی را در نظر داشته است. براساس یافته‌ها، استفاده از غلیان احساسی افراد و سوءاستفاده از ناآگاهی‌ها، زمینه‌ مناسبی برای تهمت‌ها و افتراها و رواج شبهات و شایعات و تأویل‌های انحرافی متون مهدوی را فراهم آورده است. این جستار با روش توصیفی‌تحلیلی و با جمع‌آوری مطالب، به‌صورت کتابخانه‌ای به مطالعه اسناد و مدارک پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deceptionology of deviant and misleading movements in fronting the culture of Mahdism

نویسنده [English]

  • Ḥujjat Ḥeydari Charātī
Dean at Research Group of the Criticism of Deviant Sects
چکیده [English]

Worldliness and manipulating misinformed people have always threatened the values and beliefs of a society and led to deviance, paving the way for the incidence of harmful and deviant thoughts. Correct and appropriate actions will save the society from falling into the trap of deviant sects within the religious society; hence, to deal with deviant tricks, it is necessary to know the Mahdism culture and in the course of raising the level of awareness of the people in the society and to think of ways to preserve the authenticity of Mahdism.
The present article deals with the most important of these tricks and in terms of the time, it has included all the periods mentioned in the issue of Mahdism and in terms of the location, it has considered the Islamic countries. Based on the findings, the abuse of people’s emotions and their unawareness has provided a suitable ground for fostering suspicions and rumors, and deviant interpretations about the teachings of Mahdism. This research aims at studying some related documents by a library-based method with a descriptive-analytic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • misleading movement
  • trick
  • culture