بررسی آیات مهدوی سوره مبارک انبیا

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

در قرآن کریم، آیات متعددی، به تفسیر یا به تأویل، به مهدویت، آن هم با تعریف مخصوص شیعه، اشاره دارند. در این میان، سوره انبیا یکی از سوره‌هایی است که در آیات متعددی از آن، مباحث مربوط به حضرت مهدی# بیان شده که لازم است با بررسی بیشتر، محورهای مطرح شده در آن، مورد دقت قرار گیرد.
 این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی‌تحلیلی به بررسی آیات مهدوی سوره انبیا پرداخته است. با بررسی آیات و نیز با استفاده از روایات تفسیری، محورهایی چون: عذاب ظالمان از سوی حضرت قائم، امامت و هدایت ایشان، مسئله رجعت و اینکه در آینده، حکومت جهان به دست عباد صالح قرار می‌گیرد به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the verses related to Mahdism in Surah al-ʾAnbīyā

نویسنده [English]

  • Sayyid Muhammad Javād Aḥmadī
Student of level 3 at the Mahdism specialized Center
چکیده [English]

Several verses of the holy Qur'an, through the methods of interpretation and inner meaning, refer to the teaching of Mahdism based on the Shiˈa’s point of view. Surah al-ʾAnbīyā is one of the Qur'anic chapters in which some issues related to Imam Mahdi (pbuh) are mentioned in several of its verses so, it is necessary to examine them carefully.
The present research has investigated this type of verse in the mentioned Surah by a library-based method with a descriptive-analytic approach. By studying these verses as well as by using the related Hadiths, some items such as the punishment of the oppressors by the Imam, his Imamate and leadership, the issue of Rajˈat (partial resurrection), and the domination of righteous people on the earth in the future will be realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Surah al-ʾAnbīyā
  • Imam Mahdi
  • righteous people
  • Rajˈat