بررسی لقب «حجت‌الله» از منظر روایات ائمه معصومان

نویسنده

دانش‌‌پژوه سطح سه مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

بررسی القاب اهل‌بیت^ از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. این مقاله به‌دنبال آن است تا لقب حجت‌الله را از حیث امکان اختصاص داشتن آن به حضرت امام مهدی# مورد بررسی قرار دهد. تحقیق با استفاده از منابع حدیثی می‌کوشد تا بیان کند که در مرحله اول، اشتراکی‌بودن حجت‌الله  نمود بیشتری دارد، ولی بعضی از علماء همانند مرحوم مجلسی بیان داشتند که چون حضرت امام مهدی#، آخرین حجت خداوند متعال در روی زمین می‌باشند، این لقب مختص ایشان است، لکن وجه جمعی نیز بیان می‌شود که اگر روایت، قرینه به معصوم خاصی داشت، روشن است که مختصِ همان معصوم می‌باشد، ولی اگر مطلق بیاید، مراد حضرت مهدی# است؛ البته روایتی مبنی بر این مطلب نداریم و لذا این جمع ضعیف بوده هرچند توسط سیره عملی علماء جبران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the title of "Hujjat Allah" (the agent of Allah) from the viewpoint of Infallible Imams’ Hadiths

نویسنده [English]

  • Sayyid Hussein Sharīfi
Student at the Mahdism specialize center of Qom
چکیده [English]

Analyzing the titles of Ahl al-Bayt (Infallible Imams) is very important. The present article seeks to examine the title Hujjat Allah in terms of the possibility of its exclusiveness to Imam Mahdi. This research, through using Hadith sources, attempts to firstly state that the mentioned title is used for all the Imams; but some scholars, like the late ˈAllāmah Majlisī say that this title is exclusive to Imam Mahdi (pbuh) because he is the last proof of Allah the Almighty on earth however a collective aspect is also mentioned that if there is a presumption to a certain infallible Imam, it is clear that this title will be specific to that Infallible person, but if it comes in a generic term, it will refer to Imam Mahdi (pbuh) however, we do not have any narration based on this matter. though this conclusion is weak, the weakness has been compensated by the practical way of scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • title
  • Imam Mahdi
  • Hujjat Allah
  • the Imams