روش نیروسازی، استکبار، جبهه حق، جامعه مهدوی

نویسنده

دانش‌‌پژوه سطح چهار مهدویت مؤسسه موعود حوزه علمیه قم

چکیده

از مهم‌‌ترین اصول استراتژیک هر حکومتی این است که برای رسیدن به اهداف خاص خود، نیاز به تربیت و رشد نیرو دارد تا با به کارگیری نیروها به آرمان‌‌های خود دست یابد و با دشمنان خود مقابله کند و کاربرد این اصل مهم در هر دو جبهه‌ی کفر و ایمان مشهود است. جبهه کفر در طول سالیان متمادی که هماره در حال مقابله با جبهه حق بوده، با روش‌‌های مختلف به تربیت و پرورش نیرو پرداخته و با جبهه حق مقابله کرده است. شناخت روش نیروسازی دشمن می‌‌تواند فرصتی برای مقابله با آنان باشد تا توطئه‌‌‌ها و خیانت‌‌های آنان را خنثی کند.
مقاله حاضر تلاشی برای شناخت روش‌‌های جبهه استکبار در نیروسازی علیه نیروهای حق و مهدوی است تا علاوه بر شناخت شیوه نیروسازی آنان، این شیوه به عنوان پدافند در جبهه حق مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد و با بهره‌‌گیری از آن شاهد تقویت و پیشرفت جبهه حق باشیم. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از قرآن و متون حدیثی گردآوری شده، به برخی از روش‌‌های نیروسازی استکبار (از قبیل استضعاف، تعبید، فریب، انکار حقایق، تحقیر، تفرقه) پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arrogant front methods of supplying forces against the Right front and the strategies of confrontation with them

نویسنده [English]

  • Ᾱdil Fāṭimyān
Student of level 4 at Mawˈūd Institute in Qom Seminary
چکیده [English]

Among the most important strategic principles of any government is to achieve its specific goals by training and developing its forces in order to gain its goals by using the forces for confronting its enemies. The effectiveness of this important principle is highly visible in every two fronts of Right and Wrong. The front of infidelity and falsity, during many years that has been confronting the front of Truth, has always trained its forces by various methods in order to confront the Right front. To know the enemy’s methods of supplying forces can be an opportunity to confront them to neutralize their conspiracies and betrayals.
The present article is an attempt to show the methods of the arrogant powers in supplying forces against the Right and Mahdavi forces, so that in addition to knowing their method of training the forces, this method can be used as a defense in the Truth front, and thereby, we witness the strengthening and development of the Right front. Using the descriptive-analytical method and based on the Qur'an and Hadith-texts, this research tries to deal with some of the methods of arrogance’s strengthening and supplying forces (such as subjugation, showing sth farfetched, denying facts, humiliation, disunity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • methods of supplying forces
  • arrogance
  • Right front
  • Mahdic society