بررسی ادله جریان احمد اسماعیل بصری و تعارض آن با روایات رجعت

نویسنده

سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از موضوعات اصلی در مباحث مهدویت، بررسی ادعاهای دروغین مدعیان مهدویت است. بر این اساس، تاکنون آثار متعدد و فاخری از سوی پژوهشگران تدوین یافته است. اما از آن‌جایی که این ادعاها و جریانات تداوم داشته و مدعیان نوظهوری بدنبال گمراه کردن بخشی از جامعه مسلمین بوده ضرورت دارد تا همواره محققان مسلمان با رصد علمی خود و با نگرشی نو به نقد این جریان‌ها بپردازند. موضوع این تحقیق به‌طور خاص بر جریان احمد اسماعیل بصری و نقد ادعای وی مبنی بر امامت دوازده مهدی است. احمد اسماعیل با روایات مشهوری مانند: دوازده مهدی، حدیث وصیت و روایات سیزده امام، سوء‌برداشت‌هایی داشته است. بررسی روایات جایگاه دوازده امام در منابع روایی، مسأله اصلی این پژوهش است. در متن پیش‌رو با کنار هم‌گذاشتن روایات «دوازده مهدی» بعد از دوازده امام و روایات رجعت ائمه اطهار^ در آخرالزمان، ادعای وی تکذیب و تعارض بین روایات برطرف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Examination of the reasons behind Ahmad al-Ḥasan al-Baṣri’s movement and its conflict with the narratives of partial resurrection (Rajˈat)

نویسنده [English]

  • Mahdi Akbari
Student of level 4 at the seminary of Qom
چکیده [English]

Analyzing the false claimants of Mahdism and their allegations is one of the main subjects in the discourse of Mahdism. Regarding this, several prestigious works have been compiled by researchers in this field. But since these claims and movements have continued till now and novel claimants are trying to mislead a part of the Islamic community, it is necessary for Muslim researchers to continuously critique these straying movements through their scientific study and a new outlook. The objective of this research is specifically on Ahmad Ismāˈil al-Basri’s view and criticizing his claim about the Imamate of the Twelve Mahdis. Ahmad Ismāˈil has fallen into misunderstanding through some Hadiths like “the Hadith of Twelve Mahdis, the Hadith of Will, and traditions of Thirteen Imams”. The main issue of this research is the examination of the Twelve Imams’ position in Islamic narrative sources. In the present paper, by putting together the Hadiths of the "Twelve Mahdis" after the narrations of “Twelve Imams” and the narrations of “Coming (Rajˈat) the Imams at the End of Time”, his claim will be disallowed, and the conflict between the Hadiths will be eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad al-Hasan
  • Mahdism
  • the Twelve Imams
  • straying movement
  • partial resurrection