بررسی قضاوت مهدوی در عصر ظهور از منظر روایات

نویسنده

دانش‌‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

گردآوری روایات در مورد مهدویت همیشه مورد توجه بوده است. احادیث قضاوت حضرت مهدیf و بررسی قاضیان عصر ظهور نیز از این قاعده خارج نیست. با توجه به آموزه‌های دینی در پرتو دولت مهدوی، یکی از آرزوهای دیرینه بشر، یعنی اجرای عدالت، محقق می‌شود. در سیستم قضایی عدالت محور مهدوی، کسی نمی‌تواند از قانون فرار کند. اما در قضاوت‌های معمول‌ فعلی، امکان خطا وجود دارد. به نظر می‌رسد بین نظام‌های سیاسی پیش از ظهور و نظام مهدوی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
در این نوشتار، با استفاده از روایات، ویژگی‌های قضاوت مهدوی و قاضیان عصر ظهور استخراج ­شده تا صحت و سقم آن بررسی شود. این مقاله نیل به چنین هدفی را با روش توصیفی-تحلیلی دنبال‌‌‌ می‌کند. از نتایج این نوشتار، تبیین ویژگی‌های قضایی در دولت مهدوی، مانند «نظام قضایی شایسته سالار»، «قضاوت بدون شاهد» و «توسعه اطلاعات در دولت مهدوی» است. برای این مهم در آن روزگار، حضرت مهدیf از افرادى چون حضرت عیسیj و صالحان استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Mahdavi's judgment in the Era of Appearance according to Hadiths

نویسنده [English]

  • Muhammad Gholāmi
Student of level 4 at the Specialized Center of Mahdism
چکیده [English]

Humans have long sought to implement justice in all its dimensions, and of course this has not been achieved hundred percent. However, it is hoped that this wish will be realized according to the religious texts in the government of Imam Mahdi. This is a topic that has been addressed by researchers; however, the final part of the features of Mahdavi's judgment has been neglected. Therefore, we are faced with this question: "What are the basic characteristics of judicial justice from the perspective of Islam and in the government of Imam Mahdi?" It seems that these features have fundamental differences in both quantitative and qualitative aspects in the emerging political systems and in the Mahdavi system.
  The purpose of this article is to show the necessity of achieving judicial justice in the Mahdavi government in the light of the investigating of its judicial characteristics. This article pursues such a goal with a descriptive-analytical method. From the results of this article, there is an explanation of judicial features in the Mahdavi government, such as "meritorious judicial system", "judgment without witnesses" and "information development in the Mahdavi government", which are implemented by Imam Mahdi, Prophet Jesus and pious judges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • advent
  • Mahdavi judgment