نقش کمبود یاران در آغاز غیبت امام دوازدهم

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از ارکان مباحث مهدویت، «غیبت» و از ‌مهم‌ترین مؤلفه­های غیبت، «چرایی» آن است. لذا نتیجه­ فهم دقیق چرایی غیبت، حرکت و جهت گیری صحیح در جهت رفع آن و زمینه سازی برای ظهور می­باشد. یکی از علل غیبت امام دوازدهم که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته، کمبود یار است. با توجه به این که این یاران - با ویژگی­های بیان شده در روایات- باید در میان همین مردمان باشند، درک میزان اثرگذاری‌‌‌‌ آن‌ها اولاً، در وقوع غیبت و ثانیاً، در تحقق ظهور حضرت، باعث حرکت، پویایی و ایفای نقش پیروان راستین در رفع غیبت و شکل گیریِ فرایند ظهور خواهد شد.
این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بیان این دو پیش فرض: 1. زمان­مند بودن غیبت؛ 2. شاخصه شناسی و تفکیک میان علّت، حکمت و غایتِ غیبت؛ به بررسی روایات ائمهD در این زمینه پرداخته است. آنچه تحلیل روایات موجود در این زمینه به دست می­دهد؛ این است که غیبت امام دوازدهمf دلایلی دارد و یکی از ‌ مهم‌ترین علل به وجود آمدن غیبت را‌‌‌ می‌توان کوتاهی مردم و بالطبع، نبود یاران خاص برای حضرت دانست که این مهم، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lack of enough companions and its role in the beginning of the twelfth Imam occultation

نویسنده [English]

  • Sayyid Ali Kāẓimī
Student of level 4 at Mawˈūd Institute in Qom Seminary
چکیده [English]

One of the pillars of Mahdism's discussion is "Occultation" and the most important components of the occultation is "the reason of its occurance". Therefore, the result of a precise understanding of the reason for the occultation, correct orientation and movement in order to solve it and lay the groundwork for the appearance. One of the reasons behind the disappearance of the twelfth Imam, which has received less attention, is the lack of enough companions. Considering that these companions - with the characteristics stated in the Hadiths - must be among the people of the time, understanding the extent of the influence of their readiness, firstly, in the occurrence of the occultation and secondly, in the realization of the Imam's appearance, causes movement, dynamism and the role of the real followers in the removal of occultation and the formation of the advent process.
This research with a descriptive-analytical method, considering these two presuppositions: 1. The temporal nature of the occultation, 2. Characterization and separation between the cause, wisdom and purpose of the occultation, it has investigated the traditions of Imams in this field. What the analysis of existing narratives in this field yields, is that there are reasons for the occultation of the twelfth Imam, and one of the most important reasons for the Imam's disappearance can be found out in an important point as the lack of proper and enough helpers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the occultation
  • companions of Imam Mahdi
  • reasons behind the disappearance