آثار تربیتی غیبت امام زمان

نویسندگان

1 طلبه سطح دو حوزه علمیه قم

2 طلبه سطح دو حوزه علمیه الزهرا دزفول

چکیده

پروردگار جهانیان برای تربیت انسان‌ها، انبیا و اولیایی را فرستاد تا بشر زیر سایه تربیت آنان به کمال برسد. این سلسله از اول خلقت شروع شده است و تا پایان ادامه دارد؛ اما در طول این مسیر، علل و عواملی مثل جهل، غفلت، سکوت و یا ناسپاسی مردم، به تغییراتی منجر شد؛ تا جایی که آخرین امام معصوم از دیدگان غایب گردید. غیبت با ایجاد حس نیاز به امام، از جهاتی سبب تربیت انسان‌ها خواهد شد و ایشان را به رشدی خواهد رساند که آماده پذیرش ولّی الاهی شدند و غیبت پایان یابد. از این رو، شناسایی آثار تربیتی غیبت، برای پذیرش‌‌‌‌ آن‌ها بسیار مهم‌‌‌ می‌نماید که این تحقیق به دنبال شناسایی این آثار است.
این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌‌ای سازماندهی شده است. این تحقیق، بعد از مفهوم شناسی به آثار تربیتی غیبت در بعد فردی و اجتماعی در آیات و روایات پرداخته است. نتایج تحقیق عبارتند از: آثار تربیتی غیبت در بعد فردی: ۱. خودسازی و آمادگی فردی؛ ۲. به یاد امام بودن؛ ۳. عدل طلبی؛ ۴. دعا برای تعجیل در ظهور؛ ۵. تقوا و دوری از گناه؛ 6. نظم و برنامه ریزی؛ 7. دین شناسی بنیادین. آثار تربیتی غیبت در بعد اجتماعی عبارت است از: ۱. ظلم ستیزی و اصلاح طلبی؛ ۲. آمادگی و جهاد؛ ۳. زنده کردن امید به آینده؛ ۴. تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی؛ ۵. مهربانی و خیر خواهی؛ ۶. ایثار و فداکاری ۷. بصیرت و آگاهی‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training effects of Imam of the Age disappearance

نویسندگان [English]

  • Sayyid Hossein Hosseini 1
  • Sayyidah Ᾱmina Hosseini 2
1 Student of level 2 at the Seminary of Qom
2 Student of level 2 at the al-Zahra Seminary, Dezfoul
چکیده [English]

The Almighty God sent the Prophets to educate and train people, so that under the shadow of their education, humanity can reach the peak of perfection. This flow has begun from the beginning of creation and continues until the end; But along this path, some causes and factors such as ignorance, neglect, silence or ingratitude of the people, led to some bad changes; in a way that the last infallible Imam disappeared from the sight. The occultation, by creating a sense of need for the Imam, will in some ways lead to the training of people and will bring them to a level where they are ready to accept the divine guardian to ending the occultation. Hence, it is very important to identify the educational effects of the occultation in order to accept them.
This research is organized with a descriptive-analytical and library method. In this research, after the conceptology, the educational effects of occultation have been discussed in the personal and social aspects in the verses and Hadiths.  The results of the research are: training effects of the occultation in the individual dimension: 1. Self-development and individual preparation; 2. Remembering the Imam; 3. Seeking justice; 4. Praying for hastening the advent; 5. Observing piety and avoidance of sin; 6. Ordering and planning; 7. Basic theology. The training effects of the occultation in the social dimension include: 1. Standing against oppression and seeking reformation; 2. Preparation and Jihad; 3. Reviving hope for the future; 4. Trying to establish an Islamic government; 5. Kindness and benevolence 6. self-sacrifice; 7. insight and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • occultation
  • Imam of the Time
  • effects of the occultation