تحلیل و بررسی جایگاه‌اندیشه مهدویت در نظریه« قیام به سیف» در فرقه زیدیه

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت قم

2 پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

اندیشه «مهدویت» یکی از وجوه مشترک بین قریب به اتفاق فرقه‌‌ها و مذاهب اسلامی‌است؛ اما با وجود اجماعی بودن اندیشه مهدویت، نوع نگرش و رویکرد هر فرقه و مذهبی به این موضوع، با دیگری متفاوت است و تعریف و تبیین‌های مختلفی به دست داده­اند. «زیدیه» یکی از فرقه­های نخستین اسلامی ‌بر آمده از ‌اندیشه شیعی است که اساس کار آن، نفی هرگونه ظلم و بسط عدالت و یکی از ‌اندیشه­های بنیادین‌‌‌‌ آن‌ها در تعیین امام، «قیام به سیف» است؛ به گونه­ای که با وجود عقیده به نص و نصب ‌‌‌‌الاهی در تعیین امام و حتی بهر­ه­گیری از روایات خاص مهدوی در این زمینه؛ ­یکی از نشانه­های امام در زیدیه محسوب می­شود؛ اما جایگاه مهدویت؛ چنان که لازم است، در زیدیه پر رنگ نیست و دارای نقش فرعی و تبعی در بحث تشکیل حکومت است و اصالت با نفی ظلم به رهبری فردی فاطمی ‌به صورت نوعی و نامشخص است. از این رو، جستار پیش رو، به تحلیل و بررسی نقش باورداشت مهدویت در شکل­گیری نظریه « قیام به سیف» از دیدگاه زیدیه پرداخته است. این مقاله به روش داده­پردازی توصیفی-­تحلیلی و شیوه گرد­آوری اطلاعات کتابخانه­ای سامان دهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and examining of the position of Mahdism in the theory of "Uprising with sword (force)" in Zaydism

نویسندگان [English]

  • Mehrdād Nadarlū 1
  • Ḥujjat Ḥeydari Charātī 2
1 Student of level 4 at the Mahdism specialized Center in Qom
2 Researcher at Mahdism and Messianism Research Institute of Entizar-e Pouyā
چکیده [English]

"Mahdism" is one of the common points between the majority of Islamic sects and denominations; However, despite the consensus on Mahdism, the attitude and approach of each sect is different from the other and they have given different definitions. "Zaydiyyah" is one of the first Islamic sects derived from the Shia thought, whose basis is the negation of any oppression and the extension of justice, and one of their fundamental ideas in determining the Imam is "standing up with sword"; In such a way that despite the belief in the divine text and installation in determining the Imam and even using the special Mahdavi traditions in this context; - It is considered one of the signs of the Imam in Zaydism.  However, the position of Mahdism as it is necessary, it is not prominent in Zaydiyyah, and it has a secondary role in the discussion of the formation of the government, and the originality is by negating oppression under the leadership of a Fatimid individual in an unclear way. Therefore, the present essay analyzes and investigates the role of Mahdism in the formation of the theory of "Rebellion with the sword" from the perspective of Zaydiyyah. The method in this article is descriptive-analytical data processing and collecting library information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • the just government
  • Zaydiyyah
  • Uprising with sword