بررسی سرزمین شام و باب لد از منظر روایات مهدوی

نویسنده

فارغ‌التحصیل مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

چکیده

سرزمین «شام» و «باب لد» از اماکن و شهرهایی هستند که دارای جایگاه خاص و اثرگذار بر تحولات آخرالزمان و هندسه ظهور آخرین حجت ‌‌‌‌الاهی هستند. در متون دینی از نقش و جایگاه این دو مکان در اتفاقات و رویدادهای ظهور بسیار یاد شده است و روایات فراوانی در این زمینه عنوان شده‌اند.
این دو مکان از مکان‌های تاریخی و باستانی جهان به شمار‌‌‌ می‌روند و نیز به دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگی و موقعیت حساس و استراتژیک، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و به همین سبب، در طول تاریخ محل مناقشه و کشمکش میان قدرت‌ها و کشورهای مختلف بوده و بسیاری از کشورها به دنبال فتح و تسلط بر این مناطق بوده‌اند.
شاید چیزی که باعث تمایز این دو شهر از سایر شهرهای تاثیر گذار در واقعه ظهور گردیده است؛ وقوع فتنه‌ها و درگیری‌های فراوان در قبل و بعد از ظهور در این دو منطقه‌‌‌ می‌باشد که در روایات با واژه «فتن» از‌‌‌‌ آن‌ها تعبیر شده است. طبق روایات، شهر «لد» محل فرود آمدن حضرت عیسی و کشته شدن دجال بوده و شهر شام نیز محل وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های شدید آخرالزمانی و شورش سفیانی و اتفاقات مهم پس از این شورش خواهد بود.
این نوشتار به معرفی این دو شهر مهم و تاثیرگزار اقدام کرده و ضمن بررسی اهمیت و جایگاه این دو شهر، به تشریح اتفاقات و رویدادهای آخرالزمانی مربوط به این دو مکان، با توجه به روایات مربوط پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of “the Shām land” and “the gate of Ludd” in the narrations related to Mahdaviat

نویسنده [English]

  • Ḥujjat-Allah Rajabi
A graduate student of level 3 at Mahdism Specialized Center
چکیده [English]

The lands of "Shām" and "Bāb-e Ludd" are among the places that have a special position and influence on the developments of the End of Time and the advent of the last divine proof, Imam Mahdi.  In religious texts, the role and position of these two places are mentioned numerously in the events of the appearance era, and many traditions have been mentioned in this regard. These two places are among the historical and ancient places of the world, and they are very important due to their historical and cultural position and sensitive and strategic location, for this reason, they have been a place of conflict between different powers and countries throughout history, and many countries have been seeking to conquer and dominate these regions. Perhaps the thing that differentiates these two cities from other influential cities in the emergence of the event is the occurrence of seditions and many conflicts at the threshold and after the Appearance in these two regions, which are interpreted by the word "al-Fiṭan" (seditions).
According to the Hadiths, the city of Ludd is the place where Jesus will descend and the Dajjāl be killed; also the city of Sham is the place of the apocalyptic wars and severe conflicts and the Sufyani rebellion and important events after this rebellion. This article introduces these two important and influential cities with a descriptive-analytical method while examining the importance and status of these two cities, it also describes the apocalyptic events related to these two places, according to the relevant Hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Shām (the present-day Syria)
  • Bāb-e Ludd
  • al-Fiṭan (sedition)
  • the End of the Time