تأثیر مهدی‌باوری در تکامل اخلاق فردی از نظرگاه رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح سه فقه و اصول مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه و دانشجوی ارشد مدرسی معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف قم گرایش مبانی نظری اسلام

چکیده

این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، به تأثیر مهدی‌باوری در تکامل اخلاق فردی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی پرداخته است. اعتقاد به مهدویت، اثر فزاینده روانی و جسمی در معتقدان دارد و آن‌ها را در برابر امواج نیرومند فسادهای بیرونی و درونی عالم هستی بیمه می‌کند. نتایج حاصل از نوشتار حاضر این است که بر پایه فرموده‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی ایجاد و تقویت جهان‌بینی دینی و تقرب إلی الله و ایجاد اعتقاد راسخ به امام و پیوند مستمر با آن حضرت، از پیامدهای باورداشت به مهدویت در عرصه تکامل اخلاق معرفتی فردی است. از مصادیق این تأثیرگذاری در تکامل عملی و رفتاری، عبارت است از: خودسازی، امیدواری به آینده‌ای روشن و مبارزه با یأس و ناامیدی، صبر و پایداری در برابر ناملایمات برای فردایی روشن، ایجاد حرکت مضاعف و رشد و نشاط بیشتر در مسیر زندگی فردی، ایجاد روح تعهد و مسئولیت‌پذیری در فرد، قانع نبودن به وضع موجود و طلب رسیدن به وضع مطلوب، احساس آرامش روانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of believing in Imam Mahdi (pbuh) in individual ethics’ perfection from the supreme leader’s viewpoint

نویسندگان [English]

  • Marḍiyah Qāsimfām 1
  • Maˈsūmah Qāsimfām 2
1 Student of level 3 of Fiqh and Usūl at Maˈsūmiyah Institute of Higher Education (IHE)
2 Ph.D. Student in theoretical foundation branch at the University of Islamic Sciences
چکیده [English]

The present paper by using a descriptive-analytic method aims to study the impact of believing in Imam Mahdi (pbuh) on the perfection of individual ethics in the light of the statements of the supreme leader of the Islamic revolution, Imam Khamenei (may Allah prolong his life). To believe in Mahdism has increasing psychological and physical positive effects on the believers and guards them against the external and internal corruption in the universe. The result of this study is that based on the sayings of Ᾱyat Allah Khamenei, creating and strengthening a religious world-view and seeking nearness to Allah, and making a firm belief in the Imam and an unbreakable connection with him are among the consequences of believing in Mahdism in the field of the development of individual epistemological ethics. Some of the examples of this impact on practical and behavioral development are such as self-refinement, being hopeful for a bright future, fighting against hopelessness, patience and resistance in confrontation with woes and miseries for a better future, creating a double attempt and more growth and vitality in the path of individual life, creating the stance of commitment and responsibility in the individual, dissatisfaction with the current situation and seeking to gain the desired situation and feeling of pacification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral ethics
  • individual ethics
  • epistemological ethics
  • the supreme leader of the revolution
  • Mahdism