بررسی میزان اعتبار روایات نشانه‌های ظهور درباره شخصیت‌های مطرح در ایـران و خراسـان

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 3، مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

روایاتی درباره علائم ظهور در ایران و خراسان وجود دارد که در آن‌ها اشاره به افرادی مانند حسنی، خراسانی و شعیب‌بن‌صالح شده است. مبنی بر اینکه این افراد از آن سرزمین‌ها خروج کرده، دارای شخصیت و اقدامات مثبتی بوده و قبل از خروج حضرت مهدی4 اقداماتی را در راستای قیام انجام می‌دهند. از نظر سندی از بین روایاتی که در مورد این افراد مطرح است یک روایت در مورد حسنی، یک روایت در مورد خراسانی و یک روایت در مورد شعیب‌بن‌صالح دارای سند صحیح بوده و بقیه روایات اسنادی ضعیف دارند. روایت صحیح السند مربوط به خروج خراسانی از نظر دلالی متزلزل است. همچنین در آن از فردی مانند زندیق نام برده شده که از قزوین خروج کرده، دارای شخصیت و اقدامات منفی بوده و ظهور و فرج قبل از خروج او محال دانسته شده است. این روایت از نظر سندی دارای اشکال است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Validity of the Narrations of the Signs of Appearance in Relation to Prominent Personalities in Iran and Khorasan

نویسنده [English]

  • Mohammad Kazem Mohammadi
Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism of Qom Seminary
چکیده [English]

Regarding the signs of appearance in Iran and Khorasan, there are narrations in which people such as Hassani, Khorasani and Shoaib bin Saleh are mentioned who rise from these lands and have positive personalities and actions and take actions in the direction of uprising of Imam Mahdi (as). In relation to the document, among the narrations about these people, one narration about Hassani, one narration about Khorasani and one narration about Shoaib Ibn Saleh have a valid document and the rest of the narrations have a weak document; A narration that has a valid document about the rebel of Khorasani is shaky in terms of textual implication. Also, a person like Zandiq has been mentioned who will rise from Qazvin and has a negative personality and actions, and appearance and deliverance has been considered impossible before his rebel, and this narration is flawed in terms of documents. The research method in this article is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hassani
  • Khorasani
  • Shoaib bin Saleh
  • Zandiq