روایت پژوهی حدیث أبان (الْبَطْشَةُ بَینَ الْمَسْجِدَینِ) ناظر به حوادث دوران غیبت

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

حدیث أبان بن تغلب، از آن دست روایاتی است که فهم آن دشوار است. عبارات دوپهلوی آن، محملی برای برداشت‌های متفاوت شده است. پنج حادثه وجود دارد که در زمان و مکان تحقق آن‌ها بین شارحان روایت اختلاف است. اگر زمان تحقق این حوادث، سال‌های آغازین غیبت کبرا باشد، حوادث به گونه‌ای معنا می‌شوند که با زمان تحقق حوادث در سال‌های منتهی به ظهور تفاوت دارد. در این نوشتار، تلاش شده است با بهره‌گیری از روایات مشابه، این حوادث بررسی گردند. با توجه به ترجیح متن کتاب کافی بر نقل نعمانی، برداشت دوم قوت می‌یابد و از مجموع قرائن استفاده ‌‌‌‌می‌شود که زمان تحقق حوادث، نزدیک ظهور است. دو تحلیل از روایت به سبب پیش‌داوری و تطبیق ناروای حوادث بر شرایط حاکم بر زمان حال کشور عربستان و عراق، مورد نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Narrative Research on Aban’s Narration (الْبَطْشَةُ بَینَ الْمَسْجِدَینِ) Observing the Events During Occultation Period

نویسنده [English]

  • Ali Rabbani
Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism of Intizar-e-Pouya
چکیده [English]

Some narrations are difficult to understand. The hadith of Aban ibn Tughlab is an example of these narrations, the two-sided expressions of which have become a reason for different interpretations. There are five incidents in which the time and place of their realization differ according to the narrators of the narration. If the time of occurrence of these events is in the first years of the Great Occultation, the events are interpreted in a way that differs from the time of occurrence of events in the years leading up to the appearance. Attempts have been made to investigate these incidents by using similar narrations. Due to the preference of the text of the book of Kafi over the narration of Nomani, the second interpretation reinforced by the set of evidences is used, the time of realization of the events is close to the appearance. Two analyzes of the narrative have been criticized for their prejudice and improper adaptation of the current situation in Saudi Arabia and Iraq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : between the two mosques
  • hard incidents
  • concealment of knowledge
  • Shiite disagreements