رابطه آینده‌پژوهی و مهدویت‌پژوهی و کاربست روش پانل در مهدویت

نویسنده

دانش آموخته سطح4 حوزه علمیه قم و سطح 4 مهدویت، گرایش سیاسی و‌ اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

آینده‌پژوهی هنر شکل دادن به آینده بوده و به شناخت و مطالعه آینده­های گوناگون از جمله ممکن، محتمل، مرجح و مطلوب می‌پردازد. از طرفی مهدویت‌پژوهی براساس آموزه­های دینی، ساحتی برای حرکت به آینده­ای پویا و مطلوب و حرکتی به سمت آینده قطعی بشری است. مسئله­ای که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد، تبیین رابطه آینده­پژوهی و مهدویت‌پژوهی و تحلیل و کاربست روش پانل در ساحت­های مهدویت‌پژوهی است؛ از این رو این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رابطه آینده­پژوهی و مهدویت‌پژوهی و کاربست روش پانل در مهدویت‌پژوهی می­پردازد. تشابهات و همگرایی موضوعات مهدویت در ساحت آینده‌پژوهی، تمایزات اجمالی این دو گرایش پژوهشی و همچنین قابلیت عملیاتی روش پانل در ساحت­های مهدویت‌پژوهی و مواجه شدن به آینده مطلوب و مرجح مهم‌ترین دستاورد تحقیق پیش رو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Future Research and Mahdism Research and the Application of the Panel Method in Mahdism

نویسنده [English]

  • Hussein Ali Jabbari
Graduate Student of Level 4 of Qom Seminary, and Level 4 of Mahdism, Social and Political Field at the Specialized Center of Mahdism of Qom
چکیده [English]

Futurism is the art of shaping the future and recognizing and studying various futures, including possible, probable, preferred and desirable futures. On the other hand, Mahdism research based on religious teachings is a field to move towards a dynamic and desirable future and a movement towards a definite human future. The issue that will be addressed in this article will be the explanation of the relationship between futures research and Mahdism research and the analysis and application of the panel method in the fields of Mahdism research will be investigated. Therefore, this article uses a descriptive and analytical method to explain the relationship between futures research and Mahdism and the application of the panel method in Mahdism. The similarities and convergence of Mahdism topics in the field of futurology, the brief differences between these two research trends and also the operational capability of the panel method in the field of Mahdism and facing the desired and preferred future will be the most important research achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism research
  • future research
  • panel